CHIUDI [X]
 
Vasto   Cultura 11/02/2015

Un anno cantato in versi,
ecco La Štorie di Carnevale 2015

Il tradizionale canto scritto da Fernando D’Annunzio

Il gruppo dei cantoriSi avvicina il giorno del Carnevale che quest'anno, dopo lunghi anni di assenza, riporterà una festa nel centro della città. E, come ormai avviene da 21 anni, ci sarà il gruppo dei cantori del circolo socio-culturale Sant'Antonio Abate che eseguirà il canto de La Štorie di Carnevale. Un testo dialettale che ripropone, nel giorno di Carnevale, gli avvenimenti dell'anno appena trascorso con una vena satirica. Una tradizione vastese antichissima che, vent'anni fa, è stata ripresa dal poeta Fernando D'Annunzio. Nel 2014, per celebrare i 20 anni di Štorie, è stato anche pubblicato un volume che ne raccoglie i testi (l'articolo). 

Abbiamo registrato l'anteprima del canto del 2105, di cui proponiamo anche il testo. Nell'occasione è stato l'autore Fernando D'Annunzio a spiegare come ogni anno nasce una Storia (il video) mentre il presidente del circolo socio-culturale ha ricordato gli appuntamenti del fine settimana con le esecuzioni del canto.

La Štorie di Carnevale 2015 (video)
di Fernando D'Annunzio
1
La tradizione andìche de La Štorie
putéve scumbarì da la memorie,
furtune ca li sém’ aricchiappàte,
é vvindun’ anne ch’à risuscitàte.
Mo nu bbèlle libbre é ‘sciùte
nghi li Štorie vicchie e nnuve,
di fitografì’ e ricurde
and’ e ttande ci ni truve.

2
Nu’ ogne anne nghi ‘na Štoria nòve
facém’ ascì lu sole a ndonna piove.
Li cose ch’é ssuccèsse li candàme
e se putéme, a vvodde ci schirzàme.
E a Lu Uašte, menumàle,
s’arifà lu Carnivàle!
Grazie a l’Assuciaziùne
s’é svijjàte lu Cumùne!

3
O bbèlle o bbrutte, l’anne ch’à passàte
lu štésse à da rèsse aricurduàte.
La Štorie che candàme è nu rihàle
che vi facéme ogn’ ànne a Carnivàle.
Pe’ passione e pe’ dilètte
nu’ cantàme in dialètte;
s’avessa študià a la scòle
chišta lénga uaštaròle.

4
A’huànne nin gi šta tanda vulìje
di fa bbaldòrie e di šta’ in allegrìje...
Nghi ttirramùte, frane e inundaziòne,
disgrazie, crise e disoccupaziòne.
Šta la ggènde che patìsce,
sèmpre cchiù si ‘mbuvurisce.
‘Ngòre nin gi šta riprése,
n’à finùte la discése.

5
Šta la paùre de lu terrorisme
ch’é ffije di ‘gnurànze e fanatisme.
S’ammìštiche viulènze e religgiòne
e di šta’ ‘n pace nin gi šta ‘ccasiòne.
Se ‘ccuscì lu monne va,
é picché la libbertà
puche sa’ coma s’aùse,
troppe spésse se n’abbuse.

6
‘Na ricurrènze internazziunàle:
cent’ann’ arréte la Huèrra Mundiàle...
La huèrre di lu quìnece-diciotte,
tanda nazziùne hanne ‘ndrat’ in lotte.
E la glorie e la vittorie
arimàne a la štorie,
ma la vite à cuštàte
a miliùne di suldàte.

7
Papa Francésche nin perde ‘ccasiòne
pe’ da’, nghi lu vangéle, la lizziòne;
pe’ pridicà la pace pe’ ‘šta tèrre,
pe’ dice no all’òdie e a la huèrre.
Nghi l’esèmpie e la paròle
a lu monne fa la scole
e ddu’ Pape, a ttutte care,
à ‘nnažžàte a l’addàre.

8
A magge pe’ ll’Europe s’é vvutàte
e lu PD nghi Renze ha trijunfàte.
Hann’ acchiappàte ‘mmane lu guvèrne,
ma nu’ nin zém’ asciùte da lu ‘mbuèrne.
Spréche, lusse e vitalìzie,
nin zi lévene lu vìzie.
E lu patte “Nazzaréne”
tutte li riforme fréne.

9
Tangènde, ‘mbrùje, màfie e ccurruzziòne
é rrobbe d’ogne jurne a ‘šta nazziòne.
Si štann’ a fricà larde e figatìlle,
e aumènde sèmpre cchiù li puvurìlle.
L’om’ acchiàppe Caje e Tizie,
vanne ‘mmane a la ggiuštizie,
ma nin paghe penitènze...
“tutt’ assòlte!” è la sindènze.

10
Pe’ la reggione pure s’é vvutàte,
l’Abbruzze lu cunzìje à rinnuvàte.
Hann’ arisciùte a sficcà lu “chiove”,
ma lu sutuàcce angòre nin zi move.
Da la dèštre a la sinìštre
cagnamìnde nin z’é vvište.
Nghi D’Alfonze prisidènde
n’é ssuccèsse angòre niènde.

11
Mo di chišta città caccusarèlle
nu’ vi l’ariccundàme bbèlle bbèlle.
Però da tutte quélle che si sènde,
di cosa bbille ci šta poch’ e niènde.
Tutti nu’ a Lu Uašte noštre
tanda bbéne i vuléme,
ma pérò chi l‘amminištre
n’arisolve li prubbléme.

12
Li vìje de’ Lu Uašte, è dimuštràte,
a ttèmbe di rumàne ére squadràte;
dapù, a lu medioéve, li piazzétte
facéve šta la ggende štrétte štrétte.
Mo nghi ttanda machinàrie,
nghi ‘ngignìre e archititte,
n’ zanne fa’ ‘na rutatòrie,
n’ zanne fa’ ‘na vìja diritte!

13
Lu purte de Lu Uašte, é da tande,
si dice ch’ à da divindà ‘mburtande;
ci’avéssena purtà la firruvìje,
ma ‘ngore n’aritròvene la vìje.
La štazziona firruviàrie
sèmpre cchiù jé ‘bbandunàte,
pe’ ffurtune li bbinàrie
angore ni’ l’hanne luvàte!

14
Nghi IMU, TASI, TARI e addre tasse
n’gi la facéme cchiù a purtà lu passe.
Ma lu Cumùne a nnu’ sèmpre ci pènze,
n’gi šta nu mése sènza ‘na scadènze.
‘Šti quatrìne a ndonna va’?...
ogne une s’addummuànne.
Li fatìje nin zi fa’
e Lu Uašte šta franànne!

15
Da tand’ a Santa Chiare lu mercàte
adéva rèsse ggià rištrutturàte,
e s’arimanne ugge pe’ ddumàne,
‘mmèzz’ a la vi’ é rimašte l’urtulàne.
Quande ci ni šta da fa’
di fatìje a ‘šta città,
ma cchiù šta e cchiù si véte,
ca štattém’ a jì a l’acéte.

16
Lu Uašte, pe’ nu fatte ‘ccizziunàle,
s’é vvišt’ a ttutte li teleggiurnàle,
picché sette bbaléne s’é spiaggiàte
a Punta Pénne a fine de l’eštàte.
Vulundàrie e tanda ggènde,
ci’hanne tande fatijàte,
quattre di chi li ggihènde
da la morte hanne salvàte.

17
E li fištiggiaminde s’é ‘rrapèrte,
picché aricorre tra Lu Uašte e Perth
vindicingh’anne di lu gemellagge...
La sindachésse è minùte ‘n viagge.
E p’aricurdà ‘štu fatte,
a Shangai ci’hanne scritte:
Vasto-Perth, bbèlle grosse,
jušte ‘mmèžže l’hanne mésse!

18
N’addr’anne s’arifà la vutazione,
Lu Uašte adà cagnà amminištrazione.
Sopr’ a fesbukke, twitte, e rrobba varie
già di campagne s’arispìre l’arie.
E ggià fanne li sundagge
pe’ vvidé chi šta in vantagge.
Ci šta cacche faccia nòve
e ci šta chi cci’ aripròve.

19
Lu Pape à date ‘na nutìzia bbèlle:
à fatte Cardinàle Menichelle,
ch’é štate véscheve pur’ a Lu Uašte,
déndr’ a lu core a ttutte é rimašte.
L’arie di chišta città
forse fa spiccà lu vole...
avé’ fatte ‘mpurpurà
pure Munzignor Fagiole.

20
E mo che s’é finùte la canzòne,
aringraziàme tutte ‘šti pirzòne.
‘Šta tradizione séme cuntinuàte
picché sapéme ca vu’ l’apprizzàte.
N’anne nove piéne piéne
v’auguriàme d’ogne bbéne,
nghi nu ccone di speranze
d’allegrìje e d’abbundanze.

Guarda il video Guarda le foto

di Giuseppe Ritucci (g.ritucci@zonalocale.it)

Per l'informazione libera. Sostieni Zonalocale

Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, continuiamo a lavorare con passione e coscienza. Lo facciamo garantendo gratuitamente notizie di pubblica utilità a un numero sempre crescente di utenti.

Un lavoro che richiede tempo nel reperire le informazioni, impegno nel raccontare con equilibrio i fatti e attenzione nel verificare le notizie distinguendole dalle fake news che circolano incontrollate.

Un impegno che ha un costo notevole anche in una fase in cui l'economia è in sofferenza. Se pensi che i contenuti che offriamo a tutti siano un utile servizio, puoi diventare nostro sostenitore.


Scegli il contributo e prosegui sulla piattaforma sicura PayPal:

Commenti


Video - La Štorie - Interviste a D'Annunzio e D'Ermilio

Servizio di Giuseppe Ritucci - Riprese e montaggio di Nicola Cinquina
La Štorie di Carnevale 2015 scritta da Fernando D'Annunzio e cantata dai soci del circolo socio-culturale Sant'Antonio abate 

Video - La Štorie di Carnevale 2015

Riprese e montaggio di Nicola Cinquina
La Štorie di Carnevale 2015 scritta da Fernando D'Annunzio e cantata dai soci del circolo socio-culturale Sant'Antonio Abate  

   

  Annunci di Lavoro

    
    
    
    
    
    
    
    
    

   Chiudi
   Chiudi